20.04.2020  Vi har startet opp med timer igjen.

Vi tar fortløpende kontakt med våre pasienter, men det kan ta litt tid.

Vi satser på at alle har fått en henvendelse innen fredag 01.mai.

Kontaktinfo;

Ørjan Pedersen     45 60 76 15   orjan.albatross@gmail.com

Jarle E. Saltvedt    91 61 83 84    jarle.albatross@gmail.com

Petter Stølen         99 01 34 36    petter.albatross@gmail.com

Litt generell info ang. timer ved Albatross Fysioterapi;

Ikke kom til behandling hvis du har luftveisplager; ha lav terskel for å avlyse time. Heller ikke hvis du har vært i kontakt med syke.

Ikke bruk venterommet, vent i bil / utenfor til timen skal starte.

Vi har håndsprit / håndvask på behandlingsrom.

Det vil alltid være økt sjanse for smitte ved 1-1 behandling! Vurdér om behandling er viktig eller om du kan / vil vente.

Fellesmail; albatrossfysioterapi@gmail.com

Oppdatert offentlig infomasjon kan du finne på

Norske Fysioterapeuters Forbund

Folkehelseinstituttet

Helsedirektoratet

Sveio kommune

 

 

Ørjan Pedersen Ørjan Pedersen
Jarle E. Saltvedt Jarle E. Saltvedt
Petter Stølen Petter Stølen
Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Albatross Senter